0
கிராம நிர்வாக அலுவலர் தேர்வில் புதிதாக சேர்க்கப்பட்டுள்ள கிராம நிர்வாக அடிப்படைகளின் பாடத்திட்டம்:

கிராம நிர்வாகம் அடிப்படைகள்:
குறிக்கோள் வகை தலைப்புகள்:
1 . கிராமம் மற்றும் வருவாய் நிர்வாகத்தில் ஒரு கிராம நிர்வாக அதிகாரின் செயல்பாடுகள் , கடமைகள் மற்றும் பொறுப்புகள்.
[ கேள்விகள் அறிக்கையிடல், காவல் துறைக்கு உதவுவதில் கிராம நிர்வாக அலுவலரின் பங்கு ,பிறப்பு மற்றும் இறப்பு , அரசு கொண்டு வரும் திட்டங்களை செயல்படுத்துதல் / வருமானம், சமூக , ஆதரவற்ற விதவை , திருமண தகுதி , பட்டா மற்றும் இதர தற்காலிக மற்றும் இதர சான்றிதழ்கள் வழங்குதல்.]
2 . வருவாய் நிர்வாகத்தில் கிராம நிர்வாக அதிகாரியால் கையாளப்படும் அ. பதிவேடு , பட்டா , சிட்டா , அடங்கல் முதலியன பற்றி .
3 . ஒவ்வொரு பசலி ஆண்டுக்கும் கிராம நிர்வாக அலுவலரால் கிராம கணக்குகள் சமர்ப்பிப்பது பற்றி .
4 . நிலங்களை வகைப்படுத்துவது தொடர்பான அடிப்படை கோட்பாடுகள் / தகவல் .
5 . மதிப்பீடு மற்றும் ஆண்டு வருவாய் விகிதங்களின் அடிப்படை தகவல்
6 . அரசுக்குச் சொந்தமான பாசன நிலங்கள் பற்றிய அடிப்படைத் தகவல்கள் .
7 .ஜமாபந்தி பணிகள் , அலுவலரின் பணிகள் , ஜமாபந்தி முடிக்கும் காலம் , ஆய்வு செய்தல் , பட்டா திருத்தம் , மற்றும் புதிய பட்டா வழங்குதல் தொடர்பாக , புள்ளிவிவர பதிவேடுகள் , கர்னம்ஸ் கருவிகள் வரைபடங்கள் மற்றும் பதிவேடுகளை ஆய்வு செய்தல் ( RSO - 12 ), பஞ்சாயத்து வருவாய்களை மீளாய்வு செய்தல்.
8 . இயற்கை சீற்றங்களின் பொது கிராம நிர்வாக அலுவலரின் பங்கு .
9 . நிலங்களை ஒதுக்குவது / கிராமம் மற்றும் நகரங்களில் உள்ள வீட்டு மனைகள் பற்றிய அடிப்படைத் தகவல்கள் .
10 . கால்நடைகள் அல்லது பண்ணைகளின் மானியங்கள் தொடர்பாக .
11 . நில வருவாய் வசூல் செய்தல்தொடர்பாக .
12 . நில வருவாய் விலக்கு தொடர்பாக .
13 .அரசு நிலங்கள் ஆக்கிரமிப்பு தொடர்பாக -
ஆக்கிரமிப்பு சட்டம் 1905 . குறிப்பாணை 'ஏ' மற்றும் குறிப்பாணை 'பி' தொடர்பாக .
14 . நிலங்களின் ( RSO 27 ) வடிவம்( வகைகள் ), புதுப்பித்தல் , கூட்டுப் பட்டா தொடர்பான பிரச்சனைகள் மற்றும் பதிவுகள் .
15 .ரயத்துவாரி வைத்திருப்பவரின் உரிமைகள் மற்றும் கடமைகள் .
16 .வயது , திருமண நிலை , வருமானம் மற்றும் இருப்பிடம் தொடர்பாக ஆய்வு செய்தல் மற்றும் வழிமுறைகள்.
17 .அடங்கல் , சிட்டா மற்றும் பிற வருவாய் பதிவுகள் பராமரிப்பது மற்றும் வழங்குவது தொடர்பாக.
18 . நில அளவை , நில அளவையின் உட்பிரிவு மற்றும் நில மேலாண்மை தொடர்பான புத்தக அறிவு .
19. ஷரத்து 51 - ன் படி காடுகள், ஏரிகள், ஆறுகள் மற்றும் காட்டு வாழ்க்கை போன்ற இயற்கை வளங்களைப் பாதுகாத்தல் மற்றும் மேம்படுத்தல் தொடர்பாக 
20.கிராம நிர்வாக அலுவலரின் மூலம் பல்வேறு தலைவர்கள் கீழ் செய்யப்பட்ட நேரடி வருவாய் பற்றி .
21 . திருவிழாக்கள் மற்றும் கிராம பொது நிகழ்சிகளின் போது கிராம நிர்வாக அலுவலரின் சிறப்பு பணிகள் .
22 . வருவாய் மீட்பு சட்டம் பற்றிய அடிப்படை தகவல்கள்.
23 . வன நிலங்கள் மற்றும் வளங்கள் தொடர்பான அடிப்படை தகவல் .
24 . சந்தனமர விற்பனை மற்றும் இதர மதிப்புமிக்க மரங்களின் விற்பனை பற்றிய அடிப்படைத் தகவல்.
25 . ஆதிவாசிகள் / பழங்குடியினர்களுக்கு அரசு வழங்கும் சிறப்பு பாதுகாப்பு , உதவிகள் தொடர்பான அடிப்படைத் தகவல்கள் .
 குரு பெயர்ச்சி ராசி பலன்கள் 2017 - 2018
 சனி பெயர்ச்சி ராசி பலன்கள் 2017 - 2020
 ஆங்கில புத்தாண்டு ராசி பல‌ன்க‌ள் 2017
 http://www.kalvinila.net/2016/12/2017_98.html 

Post a Comment

 
Top